بازی برنده ها 2

تومان30,000

ترجمه جلال طحان – ریحانه توکلی

برنده ها فرصت ها را می سازند و بازنده8 ها فرصت ها را می سوزانند

با مقدمه دونالد ترامپ