بدون چتر، با هم، زیر باران

تومان20,000

علیرضا حکمتی
شعر

دوبیتی