سمفونی مردگان

تومان85,000

عباس معروفی

برندهٔ جایزه سال ۲۰۰۱ از بنیاد انتشارات ادبی فلسفی سورکامپ